Regulamin głosowania      Karta zgłoszeniowa

TSG CPR Lato

Teleinformatyczny System Głosowania Wspólnoty Mieszkaniowej Cztery Pory Roku Lato

Podaj nazwę użytkownika (login) oraz hasło


Nie pamiętam hasła

Dyżury Zarządu WM CPR Lato
19:30 - 20:30 każda środa (dni robocze)
zarzad@cprlato.pl

Zarządca nieruchomości (firma AMD)
vivaldiego3@amd.wroc.pl
(+48) 71 78 58 866
(+48) 71 78 58 716
8:00 - 16:00 PN-PT

Numery telefonów dla Mieszkańców Współnoty Mieszkanowej Cztery Pory Roku Lato